Tenaga Kependidikan

No. Name Email
1 Muhammad Said, S.Sos xxxxx@unhas.ac.id
2 Iswan A, S.Sos. xxxxx@unhas.ac.id
3 Nasir, S.Sos. xxxxx@unhas.ac.id
4 Nur Aminah, S.E xxxxx@unhas.ac.id